ОДЕСА

21 ГРУДНЯ 2023 Р.,
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Конференція з нагоди 60-річного ювілею

Шахова Анатолія Валентиновича

професора Одеського національного
морського університету

Шахов А.В.+

Шахов Анатолій Валентинович

(1963 - 2023)

professional

Мета проведення конференції: шанування пам’яті професора Шахова А. В., який тривалий час працював в Одеському національному морському університеті.
Багато років праці доктор технічних наук професор Анатолій Валентинович Шахов віддав розвитку одеського «Водного». Він обіймав посаду проректора та декана юридичного факультету.
У 1985 році А. В. Шахов закінчив судномеханічний факультет Одеського інституту інженерів морського флоту за спеціальністю «Суднові машини і механізми». З 1989 року працював в ОНМУ на нинішній кафедрі СЕУіТЕ, де захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Суднові енергетичні установки»
У 2007 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Управління проектами і програмами».
У 2015 році Анатолій Валентинович отримав вчене звання професора.
Читав лекції з дисциплін «Технічний менеджмент судноплавних компаній», «Управління судноремонтним виробництвом» і «Економіка ремонту судна».
Галузь наукових інтересів: проектно-орієнтоване управління життєвим циклом технічних систем, управління ризиками в проектах.
Шахов А. В. – неймовірної ерудиції викладач, педагог, дослідник і креативний науковець, здобув освіту в стінах Одеського «Водного» і все своє життя присвятив рідному вишу.

Напрями конференції

1. Технічна експлуатація суднових енергетичних установок.
2. Технічне обслуговування і ремонт суден.
3. Сучасні технології в двигунобудуванні.
4. Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики.
5. Морські гідротехнічні споруди.
6. Транспортні системи і морська логістика.
7. Підготовка фахівців морського транспорту.

Організатори

До участі у роботі конференції запрошуються фахівці вищих навчальних закладів, судноплавних компаній, морських адміністрацій портів, портів, транспортно-експедиторських та агентських компаній, науково-дослідних інститутів морського транспорту, викладачі та аспіранти транспортних університетів.

Запрошуємо до участі всіх, кому дорога пам’ять про Шахова Анатолія Валентиновича.

Форма участі:
доповідь з презентацією, стаття, есе, вірші, фото з коментарями, спогади.

Усі матеріали будуть опубліковані на сайті.

Конференція буде проведена онлайн
21 грудня об 11:00  

Адреса
Одеський національний
морський університет
Одеса, 65029,
вул. Мечникова, 34

Організаційний комітет

Голова:
Р. А. Варбанець – зав. кафедри «Суднові енергетичні установки і технічна експлуатація» ОНМУ, д.т.н., професор.

Почесні голови:
O. М. Курлянд – президент судноплавної компанії «Укрферрі», к.е.н.;
С. В. Руденко – ректор ОНМУ, д.т.н., професор;
О. М. Шумило – проректор з навчально-організаційної роботи ОНМУ, професор ОНМУ, к.т.н., доцент;
Д. М. Решетков – професор кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» ОНМУ, к.т.н., доцент.

Члени організаційного комітету:
П. М. Беленький – технічний директор судноплавної компанії «Укрферрі»;
А. П. Бень – проректор з науково-педагогічної роботи, Херсонська державна морська академія, к.т.н., професор;
О. В. Кириллова – зав. кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» ОНМУ, д.т.н., професор;
Л. В. Кошарська – доцент кафедри «Технічне обслуговування і ремонт суден» ОНМУ, к.т.н., доцент;
Р. С. Моргенштерн – директор з питань розвитку та маркетингу «Укрферрі»;
О. О. Немчук – проректор з наукової роботи ОНМУ, д.т.н., професор;
Ю. О. Никифоров – зав. кафедри «Технічне обслуговування та ремонт суден», професор ОНМУ, к.т.н., доцент;
С. П. Оніщенко – директор навчально-наукового інституту морського бізнесу ОНМУ, д.е.н., професор;
M. Я. Постан – зав. кафедри «Менеджмент і маркетинг» ОНМУ, д.е.н., професор;
М. С. Розмислова – начальник відділу пасажирського сервісу «Укрферрі»;
І. В. Савельєва – зав. кафедри «Підприємництво та туризм» ОНМУ, д.е.н., професор;
О. Г. Шибаєв – зав. кафедри «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень» ОНМУ, д.т.н., професор;
В. О. Яровенко – зав. кафедри «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики» ОНМУ, д.т.н., професор.

Вимоги до оформлення матеріалів

Текст доповіді має бути оформлений у редакторі Microsoft® Word. Загальні вимоги:

  • мова доповіді – українська, англійська;
  • формат сторінки – А4;
  • ширина полів – 20 мм;
  • шрифт – Times New Roman;
  • міжрядковий інтервал – одинарний;
  • вирівнювання тексту – по ширині сторінки;
  • відступ (абзац) – 1,0 см;
  • розмір шрифту – 14 pt;
  • відомості про авторів – ПІБ авторів повністю, вчений ступінь, вчене звання, посада, місце навчання/роботи, е-mail.

ПРОГРАМА ВИСТУПІВ

Матеріали публікуються в порядку їх надходження
Редакція зберігає право на коректорську правку і зміну форматування зі збереженням авторського стилю і змісту опублікованого матеріалу.
1. Вступне слово ректора ОНМУ проф. Руденка С. В.
2. Вступне слово проректора ОНМУ проф. Шумила О. М.
3. Спогади завідувача кафедри ТОРС ОНМУ проф. Никифорова Ю. О.
4. Виступ директора Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” проф. Чимшира В. І.
6. Спогади директора Центра позанавчальної діяльності ОНМУ Сіньковської Т. В.
11. Виступ завідувача кафедри СЕУіТЕ ОНМУ проф. Варбанця Р. А.
………..
Вільний мікрофон

Секція 1. “Технічна експлуатація суднових енергетичних установок”, “Технічне обслуговування і ремонт суден”, “Сучасні технології в двигунобудуванні”, “Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики”

1. ……..

2. ……..

3. ……..

Секція 2. “Морські гідротехнічні споруди”, “Транспортні системи”, “Морська логістика”, “Підготовка фахівців морського транспорту”

1. О. Ю. Кононова. Морський фаховий коледж Херсонської державної морської академії. Самостійна робота студентів як важливий елемент при дистанційному навчанні
2. О. В. Фомін*, А. О. Ловська**, А. С. Литвиненко***, С. С. Сова***. *Державний університет інфраструктури та технологій (Київ), **Український державний університет залізничного транспорту (Харків), ***Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (Сєвєродонецьк). Дослідження навантаженості несучої конструкції вагона-цистерни при перевезенні на залізничному поромі
3. О. В. Фомін*, А. О. Ловська**, А. С. Литвиненко***, С. С. Сова***. *Державний університет інфраструктури та технологій (Київ), **Український державний університет залізничного транспорту (Харків), ***Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (Сєвєродонецьк). Дослідження динамічної навантаженості контейнера-цистерни, розміщеного на рол-трейлері, при перевезенні залізничним поромом
4. А. О. Мурад’ян. Одеський національний морський університет. Методика управління взаємодіючими підприємствами у транспортних вузлах
5. Ю. В. Даус, М. Є. Даус. Одеський національний морський університет. Проблеми кібербезпеки на морському транспорті
6. Д. М. Решетков, Т. С. Тарасенко. Одеський національний морський університет. Вплив глобальної пандемії на роботу морських портів України
8. Ю. Ю. Бевзенко*, О. Ю. Кононова*, А. В. Рослякова*, А. Ю. Юрженко**. *Морський фаховий коледж Херсонської державної морської академії, **Херсонська державна морська академія. Проєктування курсу з вивчення англійської мови для майбутніх судномеханіків
10. С. І. Рогачко. Одеський національний морський університет. Перспективи морського гідротехнічного будівництва в Україні
11. Л. В. Кошарська*, В. П. Бредньова**. *Одеський національний морський університет, **Одеська державна академія будівництва та архітектури. Цифрові технології як новий етап в системі освіти
12. С. В. Мельников. Одеський національний морський університет. Конкурентна динаміка в моделі просторової дуополії
13. Д. І. Волошин, Л. В. Волошина. Український державний університет залізничного транспорту (Харків). Використання принципів виробничої логістики для підвищення ефективності виробничих систем
14. П. П. Маменко, С. М. Зінченко, П. С. Носов, К. В. Кириченко, В. М. Матейчук. Херсонська державна морська академія. Метод градієнту в задачі мінімізації ризику зіткнення
15. С. М. Зінченко, П. П. Маменко, П. С. Носов, В. М. Матейчук, К. В. Кириченко, О. О. Грошева. Херсонська державна морська академія. Використання концепції полюсу повороту для автоматичного керування рухом судна без кута дрейфу
16. Т. І. Берневек, Н. Л. Павлова, І. І. Тихоніна, О. В. Щербина. Одеський національний морський університет. Перспективи розвитку транспортно-технологічних схем доставки вантажів у чорноморському регіоні за участі морських суден
17. В. М. Матейчук, А. П. Бень, С. М. Зінченко, П. П. Маменко, К. В. Кириченко, Л. А. Півоваров. Херсонська державна морська академія. Автоматичне оцінювання навичок керування рухом судна
18. Д. О. Вишневський, О. Д. Вишневська. Одеський національний морський університет. Складові виробничого процесу в сфері вантажних перевезень
20. І. В. Колосов*, Г. В. Рудакова**. *ТОВ «Крюїнгова агенція Техмарін» (Одеса), **Херсонський національний технічний університет. Методи контролю якості навчання під час тренажерної підготовки
21. В. П. Пономарьова, А. П. Бень, О. С. Дягилева, П. С. Носов. Херсонська державна морська академія. Підходи автоматизації управління процесами відновлення кваліфікаційних параметрів фахівців водного транспорту
22. О. А. Корецький*, П. С. Носов*, А. П. Бень*, С. М. Зінченко*, Ю. О. Прокопчук**, А. А. Гуров*. *Херсонська державна морська академія, **Національна академія наук України, Інститут технічної механіки (Дніпро). Ідентифікація людського фактору судноводія засобами навігаційних інформаційних систем
23. В. В. Чернявський, О. С. Дягилєва, М. М. Масонкова, П. С. Носов. Херсонська державна морська академія. Формально-логічні підходи для побудови інформаційної моделі судноводія у вигляді динамічної траєкторії
24. Т. А. Ковтун, І. О. Фіногенова. Одеський національний морський університет. Конвергенція цінностей та підходів в управлінні проєктами соціо-еколого-економічних систем
25. К.Д.П. О. І. Сагайдак. Одеський національний морський університет. Концепція кругової оцінки ризиків процесу швартування суден у порту за допомогою методу чек-листів
26. Т. А. Ковтун*, Т. М. Смокова*, Д. К. Ковтун**. *Одеський національний морський університет, **EwalsCargo. Історія та міжнародний досвід розвитку транспортно-логістичних центрів
27. Б. В. Карташев. Одеський національний морський університет. Методи розрахунку льодових навантажень на морські гідротехнічні споруди
28. В. В. Очеретна, О. Я. Пастернак, С. В. Заяц. Одеський національний морський університет. Модель системи менеджменту навігаційної безпеки плавання
30. О. А. Дакі. Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій (Ізмаїл). Розробка пропозицій щодо технології побудови бази знань інтелектуальної системи автоматичного управління рухом судна
31. В. І. Чебан, О. В. Бажак. Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій (Ізмаїл). Когнітивна модель безпечного руху судна у стиснених водах
32. В. М. Іваненко, В. М. Федунов, З. Я. Дорофєєва. Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій (Ізмаїл). Система управління курсом морських суден на основі нейромережової моделі довгої короткотермінової пам’яті

КОНТАКТИ

СЕУ і ТЕ  

Кафедра суднових енергетичних установок і технічної експлуатації
Навчально-науковий інститут морського флоту 

Одеський національний морський університет
Одеса, 65029, вул. Мечникова, 34
Україна
 

Поштова адреса для кореспонденції

Кирилаш Олена
E-mail: kirilashelena@gmail.com